Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/4741
Title: Metodologia i suport per a la creació d'una revista de caràcter educatiu-esportiu
Author: Recasens i Guitart, Josefina
Keywords: Sociologia de l'esport
Mestres d'educació física
Material didàctic
Cultura esportiva
Issue Date: 6-Oct-2008
Abstract: Es tracta d'un material pensat específicament per a l'alumnat que cursa l'assignatura optativa i de lliure elecció: Cultura Esportiva i Socialització a la Facultat de Formació del Professorat. És una eina de consulta per a poder realitzar una de les activitats d'avaluació de la matèria, que és la confecció d'una revista pensada per a una entitat determinada (escola, club, esplai, associació, etc.). S'hi recull tan aspectes metodològics per facilitar la redacció de les diferents seccions de la revista com exemples de cadascuna redactats per una part de l'alumnat que va cursar aquesta assignatura el segon semestre del curs 2007-08 tal i com van ser lliurats a la professora
URI: http://hdl.handle.net/2445/4741
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Recasens.pdf391.14 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons