Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/49675
Title: Conseqüències socials i demogràfiques de la crisi econòmica a Catalunya (2007-2013). L’emigració de població altament qualificada
Author: Guerrero Sanahuja, Genís
Director/Tutor: Martínez Rigol, Sergi
Keywords: Geografia humana
Crisis econòmiques
Catalunya
Fuga de cervells
Treballs de fi de grau
Human geography
Depressions
Catalonia
Brain drain
Bachelor's theses
Issue Date: Jun-2013
Abstract: En un principi, es volia fer un estudi demogràfic a una escala més petita, concretament a la ciutat de Barcelona, per tal d’analitzar les conseqüències socials i demogràfiques de la crisi sobre les diferents variables escollides. Posteriorment, i amb la recomanació del tutor del treball, es va creure més oportú encarar el tema de les conseqüències de la crisi des d’un altre perspectiva. Aquesta era la de centrar l’estudi en l’emigració dels joves qualificats, ja que aquest era un fenomen del qual se’n parlava poc, i que cada cop semblava tenir un pes més important en la societat catalana. Per tant, es va decidir realitzar els dos anàlisis, un referent a les diferents variables demogràfiques tal com s’havia plantejat des d’un principi, i un altre encarat a l’estudi del fenomen de l’emigració dels joves catalans, és a dir, l’escala passava a ser Catalunya, ja que es va creure que així es podria obtenir una mostra més important de gent. Així doncs, l’anàlisi estadístic de les variables demogràfiques va servir per saber en quin context demogràfic s’estaven produint totes aquestes emigracions.
Note: Treballs Finals de Grau en Geografia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2012-2013, Tutor: Sergi Martínez Rigol
URI: http://hdl.handle.net/2445/49675
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Geografia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Genis_Guerrero.pdf1.33 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons