Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/5021
Title: Escuela, Diversidad e Inmigración. En busca de respuestas a la educación de la población inmigrante
Author: Oliver Vera, M. Carmen
Rajadell, Núria
Bordas, Immaculada
Contributor: Universitat de Barcelona. Departament de Didàctica i Organització Educativa
Keywords: Educació intercultural
Investigació activa en l'educació
Universitat de Barcelona. Grup d'Investigació i Assessorament Didàctic
Investigació col·laborativa
Issue Date: 7-Nov-2008
Abstract: Aquest treball recull l'anàlisi de l'activitat investigadora i formativa del Grup d'investigació Escola-Diversitat i Immigració (EDI) de la Universitat de Barcelona. Es tracta d'un grup d'investigació colaborativa que dona a conèixer qui són, el seu procès de constitució com element d'anàlisi, l'activitat investigadora realitzada mitjançant les seves línies d'investigació sobre la comunicació escola-familia immigrant; les mesures d'acollida escolars; el progrès educatiu de l'alumnat immigrant, entre d'altres i la seva activitat formadora respecte al propi grup amb participació en foros científics i debats interns ( autoformació); respecte als futurs professors i professores ( Jornades, Seminaris) exposant les seves conclusions i respecte a les escoles amb assessorament i intercanvis d'experiències i a les families mitjançant els tallers NEC que recullen les seves necessitats, expectatives i compromissos per tal d'establir ponts de comunicació amb l'escola i la societat d'acollida. En darrer lloc és presenten els referents bibliogràfics sobre els que s'han fet els anàlisis i els debats del grup.
URI: http://hdl.handle.net/2445/5021
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
llibret versió final 2-11-08.pdfGrup EDI UB473.44 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons