Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/50528
Title: Alcoholisme: un cas clínic d'abordatge multidisciplinar a la Facultat de Farmàcia
Author: Cambras Riu, Trinitat
Baldomà Llavinés, Laura
Campanera Alsina, Josep Maria
Canudas Teixidó, Anna-Maria
Franch i Masferrer, Àngels
Gómez Catalán, Jesús
March Pujol, Marian
Martín Venegas, Raquel
Metón Teijeiro, Isidoro
Modamio Charles, Pilar
Moreno Aznárez, Juan José
Noé Mata, Verónica
Pubill Sánchez, David
Vázquez Carrera, Manuel
Zulaica Gallego, Ester
Rodamilans Pérez, Miguel
Keywords: Ciències de la salut
Ensenyament
Congressos
Alcoholisme
Històries clíniques
Competències transversals
Alcoholism
Medical records
Generic competences
Medical sciences
Teaching
Congresses
Issue Date: Jan-2013
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: A la Facultat de Farmàcia de la UB hem iniciat un projecte plurianual i multidisciplinar que té com a finalitat el desenvolupament de casos clínics transversals. En l’actualitat, l’equip docent està format per 49 professors implicats en 14 assignatures del Grau de Farmàcia. L’objectiu del grup és reforçar la transversalitat al llarg del grau, de manera que els alumnes adquireixin la percepció de que els coneixements apresos en una assignatura són la base per a les altres. Per fomentar-ho, proposem la realització de casos clínics que es vagin resolent progressivament en el context de diverses assignatures del grau. El primer cas clínic que hem dissenyat és sobre l’alcoholisme, ja que és un tema d’interès sanitari, abordable des de diferents disciplines. El grup ha desenvolupat la història d’un personatge, en Sam, que s’inicia en el consum d’alcohol des de molt jove, de manera que els alumnes a mida que cursin les diferents assignatures coneixeran la seva evolució i conseqüències (des d’un coma etílic, consum de risc, deshabituació,…), tot en l’entorn de la vida familiar i social del personatge, per aconseguir una proximitat d’en Sam amb l’estudiant. El cas va ser elaborat amb l’ajut de la Unitat d’Alcohologia de l’Hospital Clínic.
Note: Podeu consultar la Setena trobada de professorat de Ciències de la Salut completa a: http://hdl.handle.net/2445/43352
It is part of: Pòster presentat a: Setena trobada de professorat de Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona. Facultat de Farmàcia Campus Pedralbes. 30, 31 de gener i 1 de febrer de 2013.
URI: http://hdl.handle.net/2445/50528
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/43352
Appears in Collections:Comunicacions a congressos (Bioquímica i Biomedicina Molecular)
Comunicacions a congressos (Bioquímica i Fisiologia)
Jornades i Congressos (Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació)
Comunicacions a congressos (Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica)
Comunicacions a congressos (Farmàcia, Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica)
Comunicacions a congressos (Medicina)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
P7Cambras_Rius.pdfPòster400.31 kBAdobe PDFView/Open
P7_resum.pdfResum26.86 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons