Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/53346
Title: Avaluació del grau d'amenaça i de l'interès de conservació dels hàbitats de Catalunya
Author: Carreras i Raurell, Jordi
Ferré Codina, Albert
Keywords: Hàbitat (Ecologia)
Conservació dels recursos naturals
Catalunya
Habitat (Ecology)
Conservation of natural resource
Catalonia
Issue Date: 2013
Abstract: Aquest document ofereix una metodologia per avaluar l'estat de conservació dels hàbitats en un indret determinat, una valoració de l'interès de conservació dels hàbitats CORINE de Catalunya a partir d'una proposta metodològica que té en compte diversos paràmetres qualificadors, una estimació del grau d'amenaça a què estan sotmesos els hàbitats en el conjunt del territori i una primera aproximació a l'avaluació de l'interès de conservació dels hàbitats marins. Aquesta informació és aplicable en l'àmbit de la planificació territorial i de la valoració del patrimoni natural.
URI: http://hdl.handle.net/2445/53346
Appears in Collections:Documents de treball / Informes (Grup de Recerca Geobotànica i Cartografia de la Vegetació (GEOVEG))

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Interes_Conservacio_Habitats_Catalunya.pdf6.97 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons