Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/60144
Title: Aprendre a emprendre en el sector audiovisual. El MOOC com a eina per millorar l’empleabilitat.
Author: Romeo Delgado, Marina
Yepes i Baldó, Montserrat
Aguilar Paredes, Carlos
García Asensio, Ma. Ángeles (María Ángeles)
Bosch, Emma
Sánchez, Lydia
Burset Burillo, Sílvia
Gustems Carnicer, Josep
González Argüello, Ma. Vicenta (María Vicenta)
Martín Piñol, Carolina
Berger, Rita
Keywords: Emprenedoria
Comunicació audiovisual
Cursos en línia oberts i massius
Avaluació educativa
Competències transversals
Innovacions educatives
Issue Date: 2014
Publisher: CIDUI, Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
Abstract: Es presenta la posada en marxa d’una acció d’innovació docent, promoguda des de l'ensenyament de Comunicació Audiovisual de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB, i portada a terme pel Grup Consolidat d’Innovació Docent GIDC-CAV. Aquesta té com a objectius generals crear continguts i recursos digitals sobre l’emprenedoria en l'àmbit de la comunicació audiovisual en format MOOC i el desenvolupament i l’aplicació d’eines de seguiment del procés d’avaluació i d’aprenentatge.
It is part of: IX Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació. "Models flexibles de formació: una resposta a les necessitats actuals". Tarragona, 2-4 de juliol de 2014
URI: http://hdl.handle.net/2445/60144
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)
Articles publicats en revistes (Didàctiques Aplicades)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
652129.pdf795.03 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons