Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/64853
Title: Mapa de Vegetació de Catalunya 1:50.000 (MVC50). Full 361 (Guissona)
Author: Batriu Vila, Efrem
Keywords: Fitogeografia
Biogeografia
Mapes digitals
Guissona (Catalunya)
Phytogeography
Biogeography
Digital maps
Guissona (Catalonia)
Issue Date: 2010
Abstract: Aquest mapa de vegetació comprèn el territori administrat per la Generalitat de Catalunya inclòs en el full 361 (Guissona). S'han seguit els mateixos criteris de representació que en els fulls apareguts fins ara de la sèrie 1:50 000 del Mapa de Vegetació de Catalunya. La informació que hi donem permet una lectura a diferents nivells, segons els interessos de l'usuari. Així, pel que fa a la interpretació del paisatge, hom hi aplica tres graus d’aproximació distints: la fisiognomia de la vegetació, les unitats de vegetació actual i els dominis potencials. La versió del mapa en format shapefile està georeferenciada segons el datum ETRS89.
Note: Podeu consultar la Memòria del full de Guissona (361) http://hdl.handle.net/2445/193352
URI: http://hdl.handle.net/2445/64853
Related resource: http://www.ub.edu/geoveg/cat/mapes.php
http://hdl.handle.net/2445/193352
Appears in Collections:Mapa de Vegetació de Catalunya 1:50.000 (MVC50) (Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació (GEOVEG))

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
llegendes-361_v2010.pdf275.38 kBAdobe PDFView/Open
full361_150dpi.pdf12.77 MBAdobe PDFView/Open
full361_v2010_shpETRS89.zip3.25 MBzipView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons