Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66607
Title: La potestas, la vitae necisque potestas i el dret de corregir: Narració i anàlisi d'històries de judicis sobre casos de parricidi (0871-1929)
Author: Ninou Pou, Mireia
Director/Tutor: Terradas Saborit, Ignasi, 1950-
Keywords: Parricidi
Pàtria potestat
Antropologia jurídica
Treballs de fi de màster
Parricide
Parent and child (Law)
Ethnological jurisprudence
Master's theses
Issue Date: Sep-2014
Abstract: Decideixo fer un petit estudi sobre la patria potestas romana i la distinció sui iuris i alieni iuris; model jurídic i categories que segueixo a través de distintes institucions a la península ibèrica (de les institucions visigodes, passant pels Furs, Les Partidas, i la fixació del "dret" en els distints Codis, fins al Codi Penal de 1932). És important senyalar que aquest seguiment es recolza no sobre la idea d´una generalització del dret romà, sinó del caràcter atemporal que hauria agafat com a camp semàntic. Després i a partir d´aquell petit estudi, incorporo –decidint recuperar la seva centralitat dins el treball, tot i estar a les darreres pàgines- les narracions de les històries dels judicis de cada cas amb diferents propostes d´anàlisi.
Note: Màster Oficial en Antropologia i Etnografia, Departament d'Antropologia, Facultat Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Director: Ignasi Terrades Saborit
URI: http://hdl.handle.net/2445/66607
Appears in Collections:Màster Oficial - Antropologia i Etnografia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01 PORTADA.pdf4.05 kBAdobe PDFView/Open
02 TESIN_FINAL.pdf544.01 kBAdobe PDFView/Open
03 Quadricula_casos_COLORS.pdf33.92 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons