Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/6702
Title: Bioremediació de sòls contaminats per hidrocarburs: "State of the art" de la bioremediació a Catalunya
Author: Carrascosa Cervilla, Gerard
Director/Tutor: Solanas Cànovas, Anna Maria
Keywords: Bioremediació
Contaminació dels sòls
Hidrocarburs
Catalunya
Treballs de fi de grau
Bioremediation
Soil pollution
Hydrocarbons
Catalonia
Bachelor's theses
Issue Date: Jun-2006
Abstract: El present projecte pretén donar una visió global del món de la bioremediació a Catalunya. Amb aquest fi, s'han plantejat tres objectius: 1. L'estudi dels processos fonamentals que succeeixen durant la bioremediació d'un sòl contaminat per hidrocarburs. Es descriuen les característiques relacionades amb el contaminant, amb el sòl i amb les poblacions microbianes presents al sòl, així com algunes de les estratègies més habituals de bioremediació. 2. Conèixer la situació de la gestió de sòls contaminats a Catalunya i l'ús de les tècniques de bioremediació en aquesta Comunitat Autònoma. Per fer aquesta part es va contactar amb professionals de l'Agència de Residus de Catalunya, dels departaments encarregats de la Gestió de Sòls contaminats. Tot i que l'aplicació de les tècniques de bioremediació a Catalunya no supera el 5% dels treballs de descontaminació realitzats, es considera que és una tècnica que cal afavorir donat que permet l'actuació in situ, evitant la generació de residus. Així mateix es va contactar amb experts i professionals que treballen en el camp de la descontaminació de sòls i en l¿ús de tècniques de bioremediació perquè donessin la seva opinió sobre l'estat actual i la possible evolució dels usos de la bioremediació a Catalunya en el futur a curt termini. 3. Descriure un cas concret de l'ús de la tecnologia de bioremediació per a tractar un sòl contaminat de Clipper Oil, SA a Lliçà de Vall. En aquest cas l'Agència de Residus de Catalunya va actuar de forma subsidiària, encomanant a Tecnología Química y Medio Ambiente, SL. (actualment ECOCAT, SL.) l'execució del projecte, que va consistir en un confinament actiu de la contaminació i un bioventeig a escala pilot. El Departament de Microbiologia de la Universitat de Barcelona va dur a terme els estudis de tractabilitat del sòl.
Note: Projectes Final de Carrera de Ciències Ambientals. Dirigit per Anna Maria Solanas Cánovas - Departament de Microbiologia.
URI: http://hdl.handle.net/2445/6702
Appears in Collections:Projectes Finals de Carrera - Ciències Ambientals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STATE OF THE ART DE LA BIORMEDIACIÓ A CATALUNYA.pdf989.44 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons