Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/6941
Title: Els Sistemes MRP (Materials Requirements Planning). Exercici d'MRP pas a pas
Author: G-IDEA, Grup d'Innovació Docent en Eines d'Aprenentatge en Direcció d'Empreses
Guitart Tarrés, Laura
Achcaoucaou Iallouchen, Fariza
Miravitlles Matamoros, Paloma
Núñez Carballosa, Ana
Keywords: Problemes i exercicis
Càlcul de les necessitats de materials
Planificació de les necessitats de materials
Explosió de necessitats
Issue Date: 2023
Abstract: [cat] Aquest recurs didàctic, que les autores hem denominat exercici tutoritzat, us mostrarà pas a pas i de forma molt clara, ordenada i detallada el procediment per a la resolució d'un exercici o problema plantejat: en aquest cas, sobre l'aplicació del càlcul de necessitats de materials mitjançant un MRP. En un context en el qual cada vegada més l'alumnat esdevé més responsable i protagonista en la seva formació, i on la mera transmissió d'informació del professorat cap a l'estudiantat deixa pas a un aprenentatge més autònom i autodirigit, els exercicis tutoritzats, entesos com a sistemes instructius d'autoaprenentatge, que mostren a l'alumne la forma (pas a pas) de fer correctament una determinada activitat, resulten molt adequats. L'MRP (Materials Requirements Planning) o Planificació de les Necessitats de Materials és una tècnica informatitzada de gestió d'estocs de fabricació i de programació de la producció, capaç de generar el Pla de Materials a partir d'un Programa Mestre de Producció (PMP). Així, la implementació de l'MRP mitjançant aquest sistema d'exercicis tutoritzats creat pel grup G.IDEA (autors/es d'aquest recurs didàctic) és especialment adequada en els nous entorns d'aprenentatge universitari. Es tracta d'una eina dissenyada per a l’estudiantat de Direcció d’Operacions de l'ensenyament d'Administració i Direcció d'Empreses.
[spa] Este recurso didáctico, que las autoras hemos denominado ejercicio tutorizado, os mostrará paso a paso y de forma muy clara, ordenada y detallada el procedimiento para la resolución de un ejercicio o problema planteado: en este caso, sobre la aplicación del cálculo de las necesidades de materiales mediante un MRP. En un contexto en el que cada vez más el alumnado es más responsable y protagonista de su formación, y en el que la mera transmisión de información del profesorado hacia el estudiantado deja paso a un aprendizaje más autónomo y autodirigido, los ejercicios tutorizados, entendidos como sistemas instructivos de autoaprendizaje, que muestran al alumnado la forma (paso a paso) de hacer correctamente una determinada actividad, resultan muy adecuados. El MRP (Materials Requirements Planning) o Planificación de las Necesidades de Materiales es una técnica informatizada de gestión de stocks de fabricación y de programación de la producción, capaz de generar el Plan de Materiales a partir de un Programa Maestro de Producción (PMP). Así, la implementación del MRP mediante este sistema de ejercicios tutorizados creado por el grupo GIDEA (autores/as de este recurso didáctico) es especialmente adecuada a los nuevos entornos de aprendizaje universitario. Se trata de una herramienta diseñada para el estudiantado de Dirección de Operaciones de la titulación de Administración y Dirección de Empresas.
URI: http://hdl.handle.net/2445/6941
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1. Exercici tutoritzat MRP.ppsxPresentació ppt2.28 MBUnknownView/Open
1. Exercici tutoritzat MRP.pdfPresentació pdf1.55 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons