Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/7121
Title: Cas d'estudi: Santander
Author: G-IDEA, Grup d'Innovació Docent en Eines d'Aprenentatge en Direcció d'Empreses
Guitart Tarrés, Laura
Achcaoucaou Iallouchen, Fariza
Bernardo Vilamitjana, Mercè
Castán Farrero, José Ma. (José María)
López Parada, José
Miravitlles Matamoros, Paloma
Núñez Carballosa, Ana
Valls Pasola, Jaume
Keywords: Estudi de casos
Direcció d'empreses
Organització industrial
Globalització (Economia)
Issue Date: 16-Mar-2009
Abstract: Aquesta Web Quest, pensada per a l'assignatura de Direcció General i Estratègica de l'ensenyament d'Administració i Direcció d'Empreses, pretén que les estudiants siguin capaços de: -Presentar les teories clàssiques que expliquen la internacionalització de l'empresa. -Exposar els elements que intervenen en la formulació de l'estratègia d'internacionalització de l'empresa (elecció de mercats, productes i mecanismes d'entrada, enfocaments estratègics). Ressaltar els condicionants de l'èxit o fracàs en la implantació de les estratègies: condicionants estructurals, culturals, estils de direcció. -Identificar les principals formes del disseny organitzatiu en relació amb la seva estructura primària. Conèixer les característiques de l'estructura simple, funcional, divisional i matricial. -Entendre les característiques bàsiques de l'estructura operativa burocràtica i orgànica. -Assenyalar els principals mecanismes de coordinació utilitzats en el disseny de l'estructura organitzativa. -Ressaltar el concepte de cultura empresarial i assenyalar-ne la relació amb la implantació de l'estratègia. Després de fer les tasques, seguir el procés i utilitzar els recursos que s'indiquen en aquest recurs didàctic, l'estudiant ha de: -Prendre consciència que la pràctica l'ha conduït a aplicar, a un cas real i d'actualitat, els coneixements teòrics comentats i debatuts a classe. -Haver desenvolupat certes habilitats i competències com ara el treball en equip, la recerca i selecció d'informació o la resolució de problemes, entre d¿altres, que no hauria estat possible de treballar d¿una altra manera.
Esta Web Quest, pensada para la asignatura de Dirección General y Estratégica de la titulación de Administración y Dirección de Empresas, pretende que los estudiantes sean capaces de: - Presentar las teorías clásicas que explican la internacionalización de la empresa. - Exponer los elementos que intervienen en la formulación de la estrategia de internacionalización de la empresa (elección de mercados, productos y mecanismos de entrada, enfoques estratégicos). - Resaltar los condicionantes del éxito o fracaso en la implantación de las estrategias: condicionantes estructurales, culturales, estilos de dirección. - Identificar las principales formas del diseño organizativo en relación con su estructura primaria. Conocer las características de la estructura simple, funcional, divisional y matricial. - Entender las características básicas de la estructura operativa burocrática y orgánica. - Señalar los principales mecanismos de coordinación utilizados en el diseño de la estructura organizativa. - Resaltar el concepto de cultura empresarial y señalar la relación con la implantación de la estrategia. Una vez realizadas las tareas, seguir el proceso y utilizar los recursos que se indican en este recurso didáctico, el estudiante debe de: - Tomar conciencia de que la práctica lo ha conducido a aplicar, en un caso real y de actualidad, los conocimientos teóricos comentados y debatidos en clase. - Haber desarrollado ciertas habilidades y competencias como el trabajo en equipo, la investigación y selección de información o la resolución de problemas, entre otros, que no habría sido posible de trabajar de otra manera.
URI: http://hdl.handle.net/2445/7121
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)
Mediateca - Docència

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
cas_santander.html8.09 kBHTMLView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons