Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/7401
Title: Exercici tutoritzat d'aplicació d'algunes tècniques de lotificació (entorns MRP)
Author: G-IDEA, Grup d'Innovació Docent en Eines d'Aprenentatge en Direcció d'Empreses
Guitart Tarrés, Laura
Achcaoucaou Iallouchen, Fariza
Miravitlles Matamoros, Paloma
Núñez Carballosa, Ana
Keywords: Tècniques de lotificació
Dimensionament del lot
MRP (Materials Requirements Planning)
Issue Date: 2023
Abstract: [cat] Aquest recurs didàctic, que les autores hem denominat exercici tutoritzat, us mostrarà pas a pas i de forma molt clara, ordenada i detallada el procediment per a la resolució d'un exercici o problema plantejat: en aquest cas, sobre l'aplicació d'algunes tècniques per al càlcul de la mida del lot de comanda en un MRP. En un context en el qual cada vegada més l'alumnat esdevé més responsable i protagonista en la seva formació, i on la mera transmissió d'informació del docent cap a l'estudiant deixa pas a un aprenentatge més autònom i autodirigit, els exercicis tutoritzats, entesos com a sistemes instructius d'autoaprenentatge, que mostren a l'alumne la forma (pas a pas) de fer correctament una determinada activitat, resulten molt adequats. Les tècniques de lotificació permeten calcular la mida del lot de comanda per període (Recepció i llançament de comandes), a partir de les necessitats netes obtingudes en un MRP (Materials Requirements Planning) o Planificació de les Necessitats de Materials. La implementació d'aquestes tècniques de dimensionament del lot de comanda en un MRP mitjançant aquest sistema d'exercicis tutoritzats creat pel grup G·IDEA (autors d'aquest recurs didàctic) és especialment adequada en els nous entorns d'aprenentatge universitari. Es tracta d'una eina dissenyada per als estudiants de Direcció d’Operacions de l'ensenyament d'Administració i Direcció d'Empreses.
[spa] Este recurso didáctico, que las autoras hemos denominado ejercicio tutorizado, os mostrará paso a paso y de forma muy clara, ordenada y detallada el procedimiento para la resolución de un ejercicio o problema planteado: en este caso, sobre la aplicación de algunas técnicas para el cálculo del tamaño del lote de pedido en un MRP. En un contexto en el que cada vez más el alumnado es más responsable y protagonista de su formación, y en el que la mera transmisión de información del docente hacia el estudiante deja paso a un aprendizaje más autónomo y autodirigido, los ejercicios tutorizados, entendidos como sistemas instructivos de autoaprendizaje, que muestran al alumno la forma (paso a paso) de hacer correctamente una determinada actividad, resultan muy adecuados. Las técnicas de lotificación permiten calcular el tamaño del lote de pedido por período (Recepción y lanzamiento de pedidos), a partir de las necesidades netas obtenidas en un MRP (Materials Requirements Planning) o Planificación de las Necesidades de Materiales. La implementación de estas técnicas de dimensionado del lote de pedido en un MRP mediante este sistema de ejercicios tutorizados creado por el grupo G·IDEA (autores de este recurso didáctico) es especialmente adecuada a los nuevos entornos de aprendizaje universitario. Se trata de una herramienta diseñada para los estudiantes de Dirección de Operaciones de la titulación de Administración y Dirección de Empresas.
URI: http://hdl.handle.net/2445/7401
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2. Exercici tutoritzat Dimensió mida lot.ppsxPresentació ppt1.95 MBUnknownView/Open
2. Exercici tutoritzat Dimensió mida lot.pdfPresentació pdf793.81 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons