Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/761
Title: Laboratori d'electromagnetisme
Author: Pascual Miralles, Esther
Keywords: Electromagnetisme
Laboratoris físics
Issue Date: 12-Sep-2006
Abstract: [eng] This material has been elaborated as a complement of the practical works of the Laboratory of Electromagnetism, matter of Physics of the Universitat de Barcelona. The images of the instrumentation used in 16 practical works are presented together with the images of the different experimental set-up that the students are asked to build at the laboratory. Finally, the "print-ready" text corresponding to the manual of the laboratory is presented.
[cat] Aquest material ha estat elaborat per a complementar les experiències de laboratori de l'assignatura Laboratori d'Electromagnetisme de l'Ensenyament de Física de la Universitat de Barcelona. Es presenten, de manera ordenada, les imatges de la instrumentació utilitzada a les 16 pràctiques juntament amb les dels muntatges que els alumnes han de realitzar al laboratori. Finalment, apareix una versió preparada per a imprimir del manual del laboratori.
[spa] Este material ha sido elaborado como complemento de las prácticas de laboratorio de la asignatura Laboratorio de Electromagnetismo de la titulación de Física de la Universitat de Barcelona. Se presenta, de manera ordenada, las imágenes de la instrumentación empleada en las diferentes 16 prácticas, junto con las imágenes de los montajes que los estudiantes deben preparar. Finalmente, aparece una versión del manual de laboratorio preparada para imprimir.
Note: zip comprimit. Pàgina inicial: 60/index.htm
URI: http://hdl.handle.net/2445/761
Related resource: http://dx.doi.org/10.1344/401.000000060
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
60.zip15.65 MBzipView/Open
60.pdfInstruccions10.46 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons