Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/801
Title: Minerologia òptica (demo)
Author: Universitat de Barcelona. Grup d'Innovació Docent de Mineralogia i Òptica Mineral
Contributor: Universitat de Barcelona. Departament de Cristal·lografia, Mineralogia i Dipòsits Minerals
Keywords: Òptica cristal·logràfica
Issue Date: 27-Sep-2006
Abstract: [cat] El programa de Mineralogia òptica simula un microscopi petrogràfic que permet determinar virtualment a través de l'ordinador les propietats òptiques dels minerals en lamina prima.
[spa] El programa de Mineralogía óptica simula el funcionamiento de un microscopio petrográfico que permite determinar virtualmente a través del ordenador las propiedades ópticas de los minerales en lamina delgada.
Note: zip comprimit. Pàgina inicial: 56/home.htm
URI: http://hdl.handle.net/2445/801
Related resource: http://dx.doi.org/10.1344/202.000000056
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
56.zip17.45 MBzipView/Open
56.pdfInstruccions11.35 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons