Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/805
Title: Òptica cristal·lina
Author: Nogués, Joaquim M.
Contributor: Universitat de Barcelona. Departament de Cristal·lografia, Mineralogia i Dipòsits Minerals
Keywords: Òptica cristal·logràfica
Issue Date: 27-Sep-2006
Abstract: [eng] The objective of the interactive CD is to give a knowledge the optic properties of crystals, to be able to use them as tool in their identification using petrological microscope. This material involves the previous basical knowledge acquired in the Crystallography courses, because optical properties are related with the characteristics of the symmetry.
[cat] L'objectiu d'aquest CD interactiu es donar a conèixer les propietats òptiques dels cristalls, per tal de poder utilitzar-les com eina en la seva identificació en el microscopi petrogràfic. Aquest CD complementa els coneixements previs adquirits per l'alumne en l'assignatura de Cristal·lografia, ja que les propietats òptiques dels cristalls estan relacionades amb les característiques de la seva simetria
El objetivo de este CD interactivo es conocer las propiedades ópticas de los cristales, para poder utilizarlas como herramienta en su identificación en el microscopio petrográfico. Este material se complementa con los conocimientos previos adquiridos en la asignatura de Cristalografía, ya que las propiedades ópticas de los cristales están relacionadas con las características de la simetría.
Note: zip comprimit. Pàgina inicial: 91/home.htm
URI: http://hdl.handle.net/2445/805
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
91.zip67.72 MBzipView/Open
91.pdf14.74 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons