Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/8404
Title: Nissan davant la crisi
Other Titles: Cas d'estudi: Cas Nissan
Author: G-IDEA, Grup d'Innovació Docent en Eines d'Aprenentatge en Direcció d'Empreses
Guitart Tarrés, Laura
Achcaoucaou Iallouchen, Fariza
Bernardo Vilamitjana, Mercè
Castán Farrero, José Ma. (José María)
López Parada, José
Miravitlles Matamoros, Paloma
Núñez Carballosa, Ana
Valls Pasola, Jaume
Keywords: Nissan-Motor Ibérica
Estudi de casos
Indústria automobilística
Crisis econòmiques
Gestió de la crisi
Planificació estratègica
Consultoria d'empreses
Presa de decisions
Problemes i exercicis
Anàlisi de l'entorn
Diagnòstic intern
Anàlisi DAFO
Issue Date: 27-May-2009
Abstract: Aquesta Web Quest, pensada per a l'assignatura de Direcció General i Estratègica de l'ensenyament d'Administració i Direcció d'Empreses, pretén que les estudiants siguin capaços de: -Relacionar els conceptes teòrics de la fase d'anàlisi estratègic amb una situació real d'actualitat. -Utilitzar i posar en pràctica les eines bàsiques de diagnòstic intern i extern. -Identificar com poden influir els diferents grups d'interès en la presa de decisions estratègiques. -Diferenciar i separar els nivells de formulació de l'estratègia empresarial. -Incidir en la capacitat de anàlisi i síntesi de diferents fonts d'informació empresarial. -Aprendre a utilitzar el vocabulari estratègic així com a redactar un informe de consultoria. Després de fer les tasques, seguir el procés i utilitzar els recursos que s'indiquen en aquest recurs didàctic, l'estudiant ha de: -prendre consciència que la pràctica l'ha conduït a aplicar, a un cas real i d'actualitat, els coneixements teòrics comentats i debatuts a classe. -haver desenvolupat certes habilitats i competències com ara el treball en equip, la recerca i selecció d'informació o la resolució de problemes, entre d'altres, que no hauria estat possible de treballar d'una altra manera.
Esta Web Quest, pensada para la asignatura "Dirección General y Estratégica" de la titulación de Administración y Dirección de Empresas, pretende que los estudiantes sean capaces de: -Relacionar los conceptos teóricos de la fase de análisis estratégico con una situación real de actualidad. -Utilizar y poner en práctica las herramientas básicas de diagnóstico interno y externo. -Identificar como pueden influir los diferentes grupos de interés en la toma de decisiones estratégicas. -Diferenciar y separar los niveles de formulación de la estrategia empresarial. -Incidir en la capacidad de análisis y síntesis de diferentes fuentes de información empresarial. -Aprender a utilizar el vocabulario estratégico así como a redactar un informe de consultoría. Después de realizar las tareas, seguir el proceso y utilizar los recursos que se indican en este recurso didáctico, el estudiante deberá haber: -tomado conciencia de que la práctica lo ha conducido a aplicar, en un caso real y de actualidad, los conocimientos teóricos comentados y debatidos en clase. -desarrollado ciertas habilidades y competencias como el trabajo en equipo, la búsqueda y selección de información o la resolución de problemas, entre otros, que no habría sido posible trabajar de ninguna otra manera.
URI: http://hdl.handle.net/2445/8404
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)
Mediateca - Docència

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
WQ_Nissan.html5.91 kBHTMLView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons