Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/842
Title: Optimización económica
Author: Boncompte, Mercè
Contributor: Universitat de Barcelona. Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial
Keywords: Optimització matemàtica
Economia matemàtica
Issue Date: 29-Sep-2006
Abstract: [cat] El CD "Optimització Econòmica" conté 60 problemes d'Optimització que es desenvolupen en 465 preguntes tipus test amb el link a la teoria necessària per resoldre cada qüestió. El nivell és l'adequat per als estudiants dels diferents ensenyaments de les Facultats de Ciències Econòmiques i Empresarials.
[spa] El CD "Optimización Económica" desarrolla 60 problemas de Optimización en 465 preguntas tipo test con el link a la teoría necesaria para resolver cada cuestión. El nivel es el adecuado para los estudiantes de las distintas licenciaturas de las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales.
Note: zip comprimit. Pàgina inicial: 142/index.htm
URI: http://hdl.handle.net/2445/842
Related resource: http://dx.doi.org/10.1344/403.000000142
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
142.zip17.47 MBzipView/Open
142.pdfInstruccions10.56 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons