Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/8422
Title: Cas d'estudi: L'amenaça de l'AVE
Author: G-IDEA, Grup d'Innovació Docent en Eines d'Aprenentatge en Direcció d'Empreses
Guitart Tarrés, Laura
Achcaoucaou Iallouchen, Fariza
Bernardo Vilamitjana, Mercè
Castán Farrero, José Ma. (José María)
López Parada, José
Miravitlles Matamoros, Paloma
Núñez Carballosa, Ana
Valls Pasola, Jaume
Keywords: Projecte d'empresa
Planificació estratègica
Valoració d'empreses
Fonts d'informació
Anàlisi de l'entorn
Diagnòstic intern
Recursos i capacitats
Punts forts i punts dèbils
Amenaces i oportunitats
Issue Date: 28-May-2009
Abstract: Aquesta Web Quest, pensada per a l'assignatura "Direcció General i Estratègica" de l'ensenyament d'Administració i Direcció d'Empreses, pretén que els estudiants siguin capaços de: -Relacionar els conceptes teòrics de la fase d'anàlisi estratègic amb una situació real d'actualitat. -Utilitzar i posar en pràctica les eines bàsiques de diagnòstic de l'entorn genèric i específic. -Entendre la complexitat de la delimitació del sector o entorn específic. -Aplicar el model de recursos i capacitats en la fase d'anàlisi i diagnòstic intern de l'empresa. -Incidir en la capacitat de recerca d'informació així com en l'anàlisi i síntesi de diferents fonts d'informació empresarial. Després de fer les tasques, seguir el procés i utilitzar els recursos que s'indiquen en aquest recurs didàctic, l'estudiant ha de: -prendre consciència que la pràctica l'ha conduït a aplicar, a un cas real i d'actualitat, els coneixements teòrics comentats i debatuts a classe. -haver desenvolupat certes habilitats i competències com ara el treball en equip, la recerca i selecció d'informació o la resolució de problemes, entre d'altres, que no hauria estat possible de treballar d'una altra manera.
Esta Web Quest, pensada para la asignatura "Dirección General y Estratégica" de la titulación de Administración y Dirección de Empresas, pretende que los estudiantes sean capaces de: -Relacionar los conceptos teóricos de la fase de análisis estratégico con una situación real de actualidad. -Utilizar y poner en práctica las herramientas básicas de diagnóstico del entorno genérico y específico. -Entender la complejidad de la delimitación del sector o entorno específico. -Aplicar el modelo de recursos y capacidades en la fase de análisis y diagnóstico interno de la empresa. -Incidir en la capacidad de búsqueda de información así como en el análisis y síntesis de diferentes fuentes de información empresarial. Después de realizar las tareas, seguir el proceso y utilizar los recursos que se indican en este recurso didáctico, el estudiante deberá haber: -tomado conciencia de que la práctica lo ha conducido a aplicar, en un caso real y de actualidad, los conocimientos teóricos comentados y debatidos en clase. -desarrollado ciertas habilidades y competencias como el trabajo en equipo, la búsqueda y selección de información o la resolución de problemas, entre otros, que no habría sido posible trabajar de ninguna otra manera
URI: http://hdl.handle.net/2445/8422
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)
Mediateca - Docència

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
WQ_AVE.html6.02 kBHTMLView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons