Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/8470
Title: Exercici gamma fictícia (distribució en planta) pas a pas
Other Titles: Exercici tutoritzat d'aplicació de la tècnica de les GAMMES FICTÍCIES (distribució en planta)
Author: G-IDEA, Grup d'Innovació Docent en Eines d'Aprenentatge en Direcció d'Empreses
Guitart Tarrés, Laura
Achcaoucaou Iallouchen, Fariza
Miravitlles Matamoros, Paloma
Núñez Carballosa, Ana
Keywords: Organització de la producció
Gestió de la producció
Problemes i exercicis
Gamma fictícia
Distribució en planta
CIRAX
Issue Date: 2023
Abstract: [cat] Aquest recurs didàctic, que les autores hem denominat exercici tutoritzat, us mostrarà pas a pas i de forma molt clara, ordenada i detallada el procediment per a la resolució d'un exercici o problema plantejat: en aquest cas, sobre l'aplicació de la tècnica de les GAMMES FICTÍCIES. En un context en el qual cada vegada més l'alumnat esdevé més responsable i protagonista en la seva formació, i on la mera transmissió d'informació del professorat cap a l'estudiantat deixa pas a un aprenentatge més autònom i autodirigit, els exercicis tutoritzats, entesos com a sistemes instructius d'autoaprenentatge, que mostren a l'alumnat la forma (pas a pas) de fer correctament una determinada activitat, resulten molt adequats. La tècnica de les gammes fictícies s'utilitza amb la finalitat de dissenyar la distribució en planta més adequada. Coneguda la seqüència de fabricació d'un cert nombre de productes, aquest mètode permet distribuir tots els llocs de treball implicats en la fabricació de la manera més eficient possible. D'aquesta manera s'aconsegueix augmentar la productivitat i l'eficiència de l'organització. Per tant, la implantació de la tècnica de les gammes fictícies mitjançant aquest sistema d'exercicis tutoritzats creat pel grup G.IDEA és especialment adequada en els nous entorns d'aprenentatge universitari. Es tracta d'una eina dissenyada, en principi, per als estudiants d'Economia de l'Empresa i de Direcció d’Operacions de l'ensenyament d'Administració i Direcció d'Empreses.
[spa] Este recurso didáctico, que las autoras hemos denominado ejercicio tutorizado, os mostrará paso a paso y de forma muy clara, ordenada y detallada el procedimiento para la resolución de un ejercicio o problema planteado: en este caso, sobre la aplicación de la técnica de las GAMAS FICTICIAS. En un contexto en el que cada vez más el alumnado es más responsable y protagonista de su formación, y en el que la mera transmisión de información del profesorado hacia el estudiantado deja paso a un aprendizaje más autónomo y autodirigido, los ejercicios tutorizados, entendidos como sistemas instructivos de autoaprendizaje, que muestran al alumnado la forma (paso a paso) de hacer correctamente una determinada actividad, resultan muy adecuados. La técnica de las gamas ficticias se utiliza con la finalidad de diseñar la distribución en planta más adecuada. Conocida la secuencia de fabricación de cierto número de productos, este método permite distribuir todos los puestos de trabajo implicados en la fabricación de la manera más eficiente posible. De esta manera se consigue aumentar la productividad y la eficiencia de la organización. Por tanto, la implantación de la técnica de las gamas ficticias mediante este sistema de ejercicios tutorizados creado por el grupo G·IDEA es especialmente adecuada en los nuevos entornos de aprendizaje universitario. Se trata de una herramienta diseñada, en principio, para los estudiantes de Economía de la Empresa y de Dirección de Operaciones de la titulación de Administración y Dirección de Empresas.
URI: http://hdl.handle.net/2445/8470
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Exercici tutoritzat Gamma fictícia ponderada.ppsxPresentació ppt1.82 MBUnknownView/Open
Exercici tutoritzat Gamma fictícia ponderada.pdfPresentació pdf1.14 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons