Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/862
Title: Mètodes d'investigació en comunicació
Author: Romeo Delgado, Marina
Contributor: Universitat de Barcelona. Departament de Psicologia Social
Keywords: Comunicació audiovisual
Metodologia
Issue Date: 25-Oct-2006
Abstract: [cat] Aquest material està pensat com a suport docent per a l'assignatura de Mètodes d'Investigació en Comunicació, impartida en un entorn semipresencial. Consta de tres unitats. En la primera d'elles s'introdueix l'alumnat en la identificació del mètode d'estudi i l'elaboració d'hipòtesis i mostres. Les següents unitats es dediquen a les tècniques qualitatives i quantitatives. Aquestes unitats van complementades amb tres unitats més en procés de publicació.
[spa] Este material está pensado como soporte docente para la asignatura de Métodos de Investigación en Comunicación, impartida en un entorno semipresencial. Consta de tres unidades. En la primera de ellas se introduce al alumnado en la identificación del método de estudio y la elaboración de hipótesis y muestras. Las siguientes unidades se dedican a las técnicas cualitativas y cuantitativas. Estas unidades van complementadas con tres unidades más en proceso de publicación.
[eng] This material is thought to be a source for teachers in the lesson Methods of Investigation in Communication. It includes three units. In the first one, students are introduced into the method identifications and the elaboration of hypothesis and samples. The following units are dedicated to qualitative and quantitative techniques. These tree units are to be completed by three more units in short.
Note: zip comprimit. Pàgina inicial: 159/index.htm
URI: http://hdl.handle.net/2445/862
Related resource: http://dx.doi.org/10.1344/401.000000159
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
159.zip20.01 MBzipView/Open
159.pdfInstruccions10.64 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons