Arts Visuals i Disseny Community home page

Conjunt de documents que corresponen a recerques i treballs teòrics i teòric-pràctics que tenen com a objecte directe o indirecte el disseny i la imatge. Inclou tota mena de treballs sobre aquestes disciplines en totes les seves vessants, especialitats i aspectes generals i de detall. Els documents han estat desenvolupats individualment o col·lectiva per persones que són o han estat membres del Departament de Disseny i Imatge de la Universitat de Barcelona..

Browse