Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/9323
Title: Creació i publicació d'una base de dades relacional amb MySQL i DaDaBik
Author: Iglesias, Domingo (Iglesias Sesma)
Abadal, Ernest
Keywords: SQL (Llenguatge de programació)
PHP (Llenguatge de programació)
Bases de dades relacionals
Bases de dades web
Disseny de bases de dades
Gestió de bases de dades
Automatització de biblioteques
Issue Date: 15-Sep-2009
Abstract: La guia és un material de suport de les pràctiques de l'assignatura Administració de Bases de Dades de la llicenciatura en Documentació. Es presenta el programari necessari per cobrir el cicle de creació i publicació d'una base de dades relacional al web. S'utilitza MySQL com gestor de base de dades relacional (SGBD), phpMyAdmin com eina d'administració de la base de dades i DaDaBIK com assistent per la creació d'una interfície de cerca.
La guia es un material de soporte para las prácticas de la asignatura Administración de Bases de Datos de la licenciatura en Documentación. Se presentan los programas necesarios para cubrir el ciclo de creación y publicación de una base de datos relacional en el web y propone un procedimiento para conseguirlo. Se utiliza MySQL como gestor de base de datos relacional (SGBD), phpMyAdmin como herramienta de administración de la base de datos y DaDaBIK como asistente para crear una interficie de consulta.
URI: http://hdl.handle.net/2445/9323
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
practiques_mysql_2008_v3.pdf968.29 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons