Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/97964
Title: Els treballs de fi de grau a la Universitat de Barcelona
Author: Sayós i Santigosa, Rosa
Amador, Juan Antonio
Pagés, Teresa
Escubedo Rafa, Elena
Zulaica Gallego, Ester
Amat, Concepció
Oliva Cuyàs, Francesc
Busquets Rius, Sílvia
Camps Camprubí, Marta
Llorente, Gustavo A.
Sauras Yera, Teresa
Estrada i Bonell, Ferran
Mauri, Teresa
García Wehrle, Paloma
Aubert, Adriana
Alsina, Pep, 1961-
Garrido Ostermann, Lluís
Canals i Sabaté, Àngels
Inglès i Urpinell, Montserrat
Domínguez Amorós, Màrius
Aparicio Chueca, Ma. del Pilar (María del Pilar)
Maestro Yarza, Irene
Keywords: Innovacions educatives
Projectes de final de carrera
Universitat de Barcelona
Espai Europeu d'Educació Superior
Issue Date: Apr-2016
Publisher: Universitat de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació i Ediciones OCTAEDRO, S.L.
Series/Report no: Quaderns de docència universitària; 30
Abstract: La implantació dels títols de grau ha suposat un repte per a les universitats, que han hagut d'adaptar els seus projectes formatius a les directrius de l’Espai Europeu d’Educació Superior. Un dels aspectes importants d’aquest procés ha estat l'obligació d’incorporar els treballs de fi de grau (TFG) a l’estructura curricular dels plans d’estudis. Aquesta tasca ha estat complexa i, a més, s’ha vist dificultada per la poca tradició que la majoria de facultats i escoles universitàries tenien en el disseny, l'organització i l'avaluació d’aquest tipus de treball. Uns quants cursos després d’haver-se posat en marxa els TFG, l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat de Barcelona va voler oferir als diferents centres de la UB una plataforma de reflexió i debat on poguessin compartir experiències, plantejar dubtes, analitzar models de bones pràctiques i recollir idees per millorar els seus projectes. A tal efecte, des de la Secció d’Universitat de l’ICE, es va organitzar la jornada «Els treballs de fi de grau a la UB». Aquest quadern recull les comunicacions presentades, sintetitza el debat que van generar i presenta les conclusions a què es va arribar.
Note: Podeu consultar la versió castellana al camp recurs relacionat.
URI: http://hdl.handle.net/2445/97964
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/145123
ISBN: 978-84-9921-811-3
Appears in Collections:Llibres / Capítols de llibre (Bioquímica i Fisiologia)
RIDOC (Recursos d'Informació per a la docència)
Llibres / Capítols de llibre (Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica)
Llibres / Capítols de llibre (Educació Lingüística i Literària i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica)
Llibres / Capítols de llibre (Antropologia Social)
A - Llibres Universitat (IDP-ICE, Octaedro)
Llibres / Capítols de llibre (Genètica, Microbiologia i Estadística)
Llibres / Capítols de llibre (Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals)
Llibres / Capítols de llibre (Didàctiques Aplicades)
Llibres / Capítols de llibre (Sociologia)
Llibres / Capítols de llibre (Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30QUA_CA.pdf1.13 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons