Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/98733
Title: Mapa de Vegetació de Catalunya 1:50.000 (MVC50). Full 443 - 470 (Fabara - Gandesa)
Author: Batriu Vila, Efrem
Mercadé López, Arnau
Keywords: Cartografia de la vegetació
Cartografia digital
Fitogeografia
Biogeografia
Favara de Matarranya (Aragó)
Gandesa (Catalunya)
Vegetation mapping
Digital mapping
Phytogeography
Biogeography
Fabara (Aragon)
Gandesa (Catalonia)
Issue Date: 2015
Abstract: Aquest mapa de vegetació comprèn el territori administrat per la Generalitat de Catalunya inclòs en el fulls 443 - 470 (Fabara - Gandesa). S'han seguit els mateixos criteris de representació que en els fulls apareguts fins ara de la sèrie 1:50 000 del Mapa de Vegetació de Catalunya. La informació que hi donem permet una lectura a diferents nivells, segons els interessos de l'usuari. Així, pel que fa a la interpretació del paisatge, hom hi aplica tres graus d’aproximació distints: la fisiognomia de la vegetació, les unitats de vegetació actual i els dominis potencials. La versió del mapa en format shapefile està georeferenciada segons el datum ETRS89.
Note: Podeu consultar la Memòria dels fulls de Fabara (443) i Gandesa (470) http://hdl.handle.net/2445/193355
URI: http://hdl.handle.net/2445/98733
Related resource: http://www.ub.edu/geoveg/cat/mapes.php
http://hdl.handle.net/2445/193355
Appears in Collections:Mapa de Vegetació de Catalunya 1:50.000 (MVC50) (Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació (GEOVEG))

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
llegendes-443-470_v2015.pdf163.32 kBAdobe PDFView/Open
full443-470_150dpi.pdf16.89 MBAdobe PDFView/Open
full443-470_v2015_shpETRS89.zip6.31 MBzipView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons