Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/106641
Title: Competències emocionals i eleccions ocupacionals. Implicacions per a l'orientació professional dels adolescents.
Author: Pérez Escoda, Núria
García-Aguilar, Núria
Keywords: Orientació professional
Intel·ligència emocional
Satisfacció en el treball
Presa de decisions
Adolescents
Vocational guidance
Emotional intelligence
Job satisfaction
Decision making
Teenagers
Issue Date: 2016
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: El present article estudia el nivell de la competència emocional de 658 alumnes d'ESO i batxillerat de quatre escoles de Catalunya i la seva possible implicació en l'elecció d'estudis. Es parteix de l'avaluació de l'àrea de preferències ocupacionals amb el 16 PF-APQ. Cuestionario de Personalidad para Adolescentes, de Schuerger (2005) i del Qüestionari de Desenvolupament Emocional d'Educació Secundària(QDE-SEC), de Pérez-Escoda, Álvarez i Bisquerra (2008), per obtenir el nivell de compe-tència emocional dels participants. S'analitza la correlació entre els resultats d'ambdues proves i les diferències per gèneres i per cursos en relació a la competència emocional i les preferències ocupacionals, amb l'objectiu d'orientar possibles intervencions futures. S'observa l'existència de diferències significatives en el domini d'algunes dimensions concretes de la competència emocional i les preferències ocupacionals.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/312610
It is part of: Temps d'Educació, 2016, vol. 50, p. 171-188
URI: http://hdl.handle.net/2445/106641
ISSN: 0214-7351
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
666050.pdf338.14 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons