Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/120068
Title: Aplicació de les metodologies “Aprenentatge basat en Equips” i “Aula invertida” per a la millora de l’aprenentatge en els Grups d’Intensificació de l’Estudi (GIE) de les assignatures de Teoria Econòmica
Author: Abío, Gemma
Alcañiz, Manuela
Gómez-Puig, Marta
Rubert, Glòria
Serrano, Mònica (Serrano Gutiérrez)
Petrova Stoyanova, Alexandrina
Vilalta-Bufí, Montserrat
Keywords: Aula invertida
Aprenentatge cooperatiu
Educació superior
Treball en equip
Innovacions educatives
Issue Date: 12-Feb-2018
Abstract: La introducció de tècniques d'aprenentatge actiu a les aules implica un canvi en l'esquema de docència tradicional ja que és l'estudiant qui passa a exercir el paper protagonista en el procés d’aprenentatge, mentre que el professor queda relegat a un plànol secundari com a acompanyant o guia del mateix. Malgrat l’existència d’estudis que mostren l'eficàcia de la seva aplicació, cap estratègia s'havia centrat a avaluar la seva implementació en grups d'estudiants repetidors. Així, la metodologia proposada –basada en l’aplicació de l’aula invertida i l’aprenentatge basat en equips- pretenia omplir aquest buit i va ser implementada en alguns Grups d'Intensificació de l'Estudi (GIE) d’assignatures que imparteix la Secció de Teoria Econòmica a la Facultat d’Economia i Empresa. Després d’aplicar l’estratègia docent a diversos grups GIE es van analitzar els resultats fruit de la seva aplicació a un total de 610 estudiants distribuïts en 7 grups GIE de 4 assignatures, una del grau d'ADE i 3 del grau d'Economia durant els cursos acadèmics 2013/14 i 2014/15. L'anàlisi dels resultats va avalar la seva eficàcia i superioritat enfront de la metodologia tradicional. És especialment destacable: (1) l'augment en la taxa d'estudiants presentats a l'examen final i (2) el major rendiment acadèmic dels estudiants.
Note: Projecte: 2014PID-UB/031
URI: http://hdl.handle.net/2445/120068
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Informe Final-PID-2018.pdf248.64 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons