Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/125563
Title: Informe final. FAAMEF: Facilitant l’aprenentatge autònom sobre metodologies de recerca feminista (2014PID-UB/059)
Author: Vergés Bosch, Núria
Almeda, Elisabet
Camps Calvet, Clara
Biglia, Bárbara
Luxan, Marta
Bonet, Jordi
Di Nella, Dino
Morero Beltrán, Anna
Ortiz Monera, Rosa
Azpiazu, Jokin
Barba, Marta
Martinez, Luzma
García-Santesmases, Andrea
Alfama, Eva
Keywords: Gènere
Autoaprenentatge
Sociologia
Feminisme
OER
Zotero
Aprenentatge cooperatiu
Innovacions educatives
Issue Date: Feb-2018
Abstract: Per avançar cap a un model d'ensenyament-aprenentatge que situï l'alumnat al centre és necessari facilitar el seu aprenentatge autònom, colaboratiu, crític i generant capacitats per a l'elaboració de projectes d'investigació. En aquest sentit, el projecte FAAMEF s’ha proposat facilitar l'aprenentatge autònom i col•laboratiu de les metodologies d'investigació feminista amb la construcció, ús i difusió d'un repositori on-line en Zotero sobre metodologies de recerca feminista. El projecte s’ha realitzat en el marc de la Universitat de Barcelona i el grup d’innovació docent CEFOCID-COPOLIS en col.laboració amb SIMREF. Ha tingut una aplicació interdisciplinar, a diferents nivells, facultats i universitats a 4 fases i a 3 anys. El projecte ha assolit els seus objectius i l’avaluació mostra una elevada satisfacció tant per part del professorat com per l’alumnat implicat. Endemés, tot i que amb certes dificultats, l’alumnat ha millorat en la seva capacitat per buscar i gestionar informació, així com aprendre de manera autònoma i col.laborativa. Finalment, el projecte ha contribuït al seu aprenentatge de la capacitat d’elaboració de projectes de recerca en perspectiva de gènere i feminista en el moment i de cara el futur. Cal doncs que es pugui donar continuïtat a projectes d’innovació docent com aquest i que el repositori i materials elaborats puguin continuar sent distribuïts i utilitzats en el futur.
Note: Projecte: 2014PID-UB/059
URI: http://hdl.handle.net/2445/125563
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FAAMEF_publicacioinforme.pdf372.86 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons