Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/136464
Title: Activitats pràctiques i millora dels aprenentatges. Disseny, planificació i implantació d'un itinerari de pràctiques definit per competències a l'assignatura "Història Medieval" (Graus d'Història i Arqueologia) (2016PID-UB/004)
Author: Soler, Maria, 1977-
Keywords: Competències
Història medieval
Arqueologia
Pràcticums
Aprenentatge
Competències transversals
Innovacions educatives
Issue Date: 2019
Abstract: Es mostren els resultats del projecte d'innovació docent: "Activitats pràctiques i millora dels aprenentatges. Disseny, planificació i implantació d’un itinerari de pràctiques definit per competències a l’assignatura «Història Medieval» (Graus d’Història i Arqueologia) [2016PID-UB/004]" La nostra actuació ha pretès donar coherència a les activitats pràctiques que es desenvolupen a l’assignatura «Història Medieval», que s’imparteix com a matèria obligatòria i de formació bàsica al segon curs dels graus d’Història i d’Arqueologia de la Facultat de Geografia i Història. Si bé d’inici l’assignatura havia estat concebuda com una matèria essencialment teòrica, amb el temps, la incorporació de sessions pràctiques (identificades com a “Pràctiques amb documents” o “Exercicis pràctics” al Pla Docent) ha permès posar de relleu la importància d’aquest tipus d’activitats. Convençuts que una bona definició, seqüenciació i implementació de les activitats pràctiques afavoreix l’assumpció d’aprenentatges i competències, aquest projecte ha pretès recopilar el conjunt de recursos docents utilitzats fins avui, detectar reiteracions i mancances, i definir un nou itinerari de pràctiques planificat en funció no només del recorregut temàtic i d’aprenentatges de l’assignatura, sinó també de l’assoliment de competències per part de l’alumnat.
Note: Coordinació: Maria Soler Sala. Membres de l’equip: Ignasi J. Baiges Jardí; Xavier Ballestin Navarro; Elena Cantarell Barella; Mireia Comas Via; Rosa Lluch Bramon; Daniel Piñol Alabart; Marta Sancho Planas; Ramón A. Banegas López. Grup d’innovació Docent en Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica GINDOC-UB/001
URI: http://hdl.handle.net/2445/136464
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SOLER_Informe Final_PUB.pdf18.18 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons