Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/141855
Title: Projecte d’innovació docent Docutrans: Aprenentatge transversal en la recerca d’informació
Author: Parra Ramajo, Belén
Prat i Bau, Núria
Ibarz Gelabert, Jordi
Lo Cascio, Paola
Zaborras, Rosa
Keywords: Alfabetització informacional
Competències transversals
Currículums (Ensenyament)
Educació superior
Biblioteques universitàries
Innovacions educatives
Issue Date: Oct-2019
Abstract: El desenvolupament de les competències informacionals està pensat en un procés gradual per assolir de manera integrada i progressiva en quatre nivells. El projecte ha focalitzat l’actuació en els dos primers nivells de la competència: la planificació i focalització dels processos de cerca d’informació i el coneixement i aplicació de les eines de cerca d’informació. El projecte ha tingut com a principal objectiu la creació i posada en marxa d’una eina especifica per els estudiants del grau de treball social adreçada a la millora de la recerca d’informació. Aquest instrument s’adreça a la consecució dels següents objectius: 1) Aprendre a planificar el procés de cerca d’informació, focalitzant la temàtica, i la perspectiva d’estudi, 2) Aplicar procediments i estratègies adequats per els diferents tipus de fonts i suports documentals, 3) Fomentar una actitud ètica i critica en la recerca d’informació. S’ha aplicat en tres assignatures del grau de treball social: Història social i Contemporània, Comunicació i Documentació (primer curs) i Treball Social grupal (segon curs). Els resultats més rellevants es situen en destacar l’abandonament de la consulta de les fonts en paper a gran distancia de les electròniques, amb el greuge del risc a 2 perdre la consulta de monografies importants; El predomini de la consulta de fonts no acadèmiques des de cercadors generalistes i per tant un ús poc generalitzat de les eines de cerca d’informació especialitzada quan s’afronten a treballs acadèmics; quan es fan servir fonts acadèmiques i les eines especialitzades de cerca es milloren les qualificacions donat que hi ha una major focalització de les fonts amb el tema de cerca. Es detecta un predomini de l’ús del català i castellà per les cerques a gran distància de l’ús de la llengua anglesa. Emergeixen resistències i s’adopten estratègies per evitar-ho que comporten canvis de tema.
Note: Projecte: 2018PID-UB/022
URI: http://hdl.handle.net/2445/141855
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eina per orientar la recerca d'informació V 20 febrer 2019.pdf4.2 MBAdobe PDFView/Open
Informe final docutrans .pdf4.33 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons