Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/33228
Title: Interacció, influència educativa i formes d'organització de l'activitat conjunta.
Author: Coll, César, 1950-
Bolea, Enric
Colomina, Rosa
Gispert, Inés de
Mayordomo, Rosa María
Onrubia Goñi, Javier
Rochera, M.José
Segués Morral, M. Teresa
Keywords: Relacions professor-alumne
Interacció educativa
Ensenyament
Aprenentatge
Teacher-student relationships
Interaction analysis in education
Teaching
Learning
Issue Date: 1992
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: L'objectiu d'aquest article és presentar les principals opcions te6riques i metodol6giques d'un projecte d'investigació en curs en el Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació de la Universitat de Barcelona. El nucli d'aquesta problematica pot definir-se, en una primera aproximació, com I'estudi d'alguns mecanismes d'influéncia educativa que es manifesten en la interacció entre el professor i els alumnes o hi actuen a través seu, en el cas de I'educació escolar, i la interacció entre I'adult i el nen, en el cas de situacions educatives no escolars.
It is part of: Temps d'Educació, 1992, vol. 7, p. 11-87
URI: http://hdl.handle.net/2445/33228
ISSN: 0214-7351
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
103595.pdf2.87 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons