Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/33979
Title: Consumption, investment and life insurance strategies with heterogeneous discounting
Author: De-Paz, Albert
Marín Solano, Jesús
Navas, Jorge
Roch, Oriol
Keywords: Consum (Economia)
Dret de successió
Patrimoni familiar
Jubilació
Rendibilitat
Inversions
Consumption (Economics)
Law of succession
Homestead law
Retirement
Rate of return
Investments
Issue Date: 2012
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco12/277]
Abstract: [cat] En aquest treball s'analitza l'efecte que comporta l'introducció de preferències inconsistents temporalment sobre les decisions òptimes de consum, inversió i compra d'assegurança de vida. En concret, es pretén recollir la creixent importància que un individu dóna a la herència que deixa i a la riquesa disponible per a la seva jubilació al llarg de la seva vida laboral. Amb aquesta finalitat, es parteix d'un model estocàstic en temps continu amb temps final aleatori, i s'introdueix el descompte heterogeni, considerant un agent amb una distribució de vida residual coneguda. Per tal d'obtenir solucions consistents temporalment es resol una equació de programació dinàmica no estàndard. Per al cas de funcions d'utilitat del tipus CRRA i CARA es troben solucions explícites. Finalment, els resultats obtinguts s'il·lustren numèricament.
[eng] In this paper we analyze how the optimal consumption, investment and life insurance rules are modified by the introduction of a class of time-inconsistent preferences. In particular, we account for the fact that an agent’s preferences evolve along the planning horizon according to her increasing concern about the bequest left to her descendants and about her welfare at retirement. To this end, we consider a stochastic continuous time model with random terminal time for an agent with a known distribution of lifetime under heterogeneous discounting. In order to obtain the time-consistent solution, we solve a non-standard dynamic programming equation. For the case of CRRA and CARA utility functions we compare the explicit solutions for the time-inconsistent and the time-consistent agent. The results are illustrated numerically.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.ere.ub.es/dtreball/E12277.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2012, E12/277
URI: http://hdl.handle.net/2445/33979
ISSN: 1136-8365
Appears in Collections:Documents de treball (Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial)
UB Economics – Working Papers [ERE]

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E12-277_DePaz.pdf1.06 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons