Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/43795
Title: Parents’ Investments and Education Returns
Author: Dilmé, Francesc
Keywords: Igualtat d'oportunitats educatives
Finalitats de l'educació
Projecte educatiu
Impostos
Subvencions
Altruïsme
Solidaritat
Educational equalization
Educational aims
Educational planning
Taxation
Subsidies
Altruism
Solidarity
Issue Date: 2008
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco08/194]
Abstract: [cat] Aquest article analitza la relació entre els ingressos dels pares i l’educació dels seus fills. En un context d’altruïsme perfecte, el model descriu les decisions dels pares sobre quant consumir i quant invertir en l’educació dels seus fills. El model prediu que els rendiments de l’educació en termes de sous haurien de ser lineals. Usant aquest model en una economia competitiva, es mostra com el resultat depèn dels subsidis o impostos del govern sobre l’educació. El compromís habitual igualtat-eficiència apareix en aquest context. Finalment, el model dóna intuïcions sobre la relació entre educació i productivitat.
[eng] This paper analyses the relation between parents’earnings and their children’s education. In a context of perfect altruism, the model describes parents’decisions on how much to consume and how much to invest in their children’s education. The model predicts that returns on education in terms of wages should be linear. Using this model in a competitive economy, we show how the outcome depends on government subsidies or taxes on education. The usual tradeoff equality-efficiency arises in this context. Finally, the model provides some insights into the relation between education and productivity.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.ere.ub.es/dtreball/E08194.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2008, E08/194
URI: http://hdl.handle.net/2445/43795
ISSN: 1136-8365
Appears in Collections:Documents de treball / Informes (Economia)
UB Economics – Working Papers [ERE]

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E08-194_Dilme.pdf477.62 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons