Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/45343
Title: Joves immigrants i persistència acadèmica: què ens diuen les seves xarxes personals?
Author: Sánchez Martí, Angelina
Sandín Esteban, Ma. Paz
Keywords: Xarxes socials
Rendiment acadèmic
Educació secundària
Immigrants adolescents
Social networks
Academic achievement
Secondary education
Teenage immigrants
Issue Date: 29-Jul-2013
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: L'estudi que es presenta forma part d'un projecte de recera de tipus longitudinal que busca detrminar en quina mesura les xarxes personals i socials de l'alumnat immigrant poden apoderar les seves trajectòries acadèmiques tot incidint en la seva persistència i èxit escolar. L'estudi introdueix un nou nivell de comprensió tant de les trajectòries d'èxit com de la vulnerabilitat de l'alumnat immigrant a la secundària utilitzant l'enfocament egocèntric de l'anàlisi de xarxes socials. Aquest article mostra les potencialitats d'aquest enfocament, el qual ha desenvolupat uns processos metodològics i de creació d'instrumentació propis per al mesurament i analisi de les estructures, patrons i formes d'interacció que emergeixen dels vincles entre actors diversos. Els resultats mostren que els sistemes relacionals de l'alumnat (família, escola i comunitat) constitueixen un nivell intemedi en el qual s'expressa la naturalesa dinàmica i articulada de les funcions de socialització, connexió i presa de decisions de les seves xarxes personals i socials, i permeten valorar la seva incidència en les trajectòries acadèmiques dels estudiants.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.publicacions.ub.edu/revistes/tempsDEducacio44/default.asp?articulo=856&modo=resumen
It is part of: Temps d'Educació, 2013, vol. 44, p. 177-190
URI: http://hdl.handle.net/2445/45343
ISSN: 0214-7351
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
627747.pdf580.51 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons