Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/56091
Title: Estudi de la viabilitat econòmica d’un vehicle de transport basat en una pila de combustible polimèrica (PEMFC)
Author: Muñoz i Villanueva, Marta
Director: Cabot Julià, Pere-Lluís
Keywords: Estudis de viabilitat
Energies renovables
Combustibles
Vehicles de motor
Tesis de màster
Feasibility studies
Renewable energy sources
Combustibles
Motor vehicles
Masters theses
Issue Date: 2014
Abstract: Des de principis del S. XIX, la humanitat ha anat incrementant el consum de combustibles fòssils destinats al funcionament de la indústria en general i més concretament al transport, sector que consumeix aproximadament el 40% de l’energia primària generada (IDAE, 2014) (WWF, 2014). Aquest consum sempre ha estat estretament lligat a l’extracció i producció de manera exponencial de carbó, petroli i gas natural (BP, 2013) demostrant així que el model energètic actual té una dependència gairebé total de les fonts d’energia no renovables i va en augment amb una taxa mitjana de creixement d’un 2% (ICAEN, 2014). Aquesta dependència comporta certs problemes que es van agreujant amb el temps. Un dels problemes més tangibles és el fet que amb les tecnologies i sistemes d’obtenció de combustibles fòssils actuals, les reserves són finites i, a més a més, en la dècada actual s’ha arribat al pic màxim de producció fent que el preu del petroli s’hagi disparat a valors inesperats i segueixi incrementant any rere any (Peak Oil Association)...
Note: Treballs Finals del Màster d’Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica, Facultat de Física, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Tutor: Pere Lluís Cabot
URI: http://hdl.handle.net/2445/56091
Appears in Collections:Màster Oficial - Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_MERSE_MartaMuñoz.pdf480.32 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons