Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66350
Title: Creació d'una base de dades sobre veus per part dels estudiants al campus Moodle
Author: Torres, Begoña
Halbaut, Lyda
Keywords: Campus virtuals
Veu
Congressos
Virtual campuses
Voice
Congresses
Issue Date: 14-Nov-2014
Publisher: Institut de Ciències de l’Educació. Universitat de Barcelona
Abstract: A l’assignatura optativa “Anatomia Funcional de la Veu”, del Grau de Medicina hem introduït en el curs 2013/14 una nova activitat. S’ha proposat als estudiants que comparteixin i analitzin veus cantades o parlades procedents de gravacions de domini públic a través de l’eina Base de dades de Moodle. Durant les classes teòriques s’analitzen a l’aula diverses veus i es relaciona l’emissió sonora amb les característiques físiques que la determinen. Els estudiants aprenen a tenir en consideració diferent paràmetres anatòmics que incideixen en la qualitat de la veu i que expliquen les característiques físiques de la mateixa. L’actuació s’ha dut a terme un cop s’havien mostrat a l’aula exemples diversos sobre veus cantades i parlades i els estudiants ja tenien prou elements com per poder fer la seva anàlisi crítica. Amb l’activitat es pretén que l’alumnat aprengui a aplicar els coneixements teòrics sobre una veu real no patològica, adquirint així una competència bàsica necessària per a tot professional de la veu.
It is part of: Jornada "L'aula al Moodle, aprendre i ensenyar a la UB". ICE. Universitat de Barcelona. Barcelona, 14 nov. 2014
URI: http://hdl.handle.net/2445/66350
Related resource: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/57068
Appears in Collections:F - Col·lecció de jornades, congressos i simposis (IDP-ICE)
Comunicacions a congressos (Fonaments Clínics)
Comunicacions a congressos (Farmàcia, Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14e_TorresBegonya.pdf338.2 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons