Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/68993
Title: Base de dades sobre veus elaborada pels estudiants al campus Moodle
Author: Torres, Begoña
Halbaut, Lyda
Vallès, A
Keywords: Bases de dades
Veu
Ciències de la salut
Ensenyament
Congressos
Anatomia humana
Campus virtuals
Databases
Voice
Medical sciences
Teaching
Congresses
Human anatomy
Virtual campuses
Issue Date: Feb-2015
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: Introducció: A l’assignatura optativa “Anatomia Funcional de la Veu”, del Grau de Medicina, hem introduït en el curs 2013/14 una nova activitat. S’ha proposat als estudiants que comparteixin i analitzin veus procedents de gravacions de domini públic a través de l’eina “Base de dades” de Moodle. Metodologia: La base de dades es va configurar de forma que l’estudiant a l’afegir la seva entrada disposava d’una llista de categories, que identificaven el tipus de veu, i podia triar aquella o aquelles que creia definien millor la veu que anava a incorporar. Hi havia dos espais, un a posar la URL del recurs i un segon espai per fer una breu descripció de la veu triada. Resultats: A l’activitat, que pondera un 10% de la nota global, s’ha valorat si l’estudiant en la seva anàlisi ha tingut en consideració una sèrie de paràmetres imprescindibles. El rendiment acadèmic ha estat molt positiu ja que tots els estudiants van fer una descripció acurada de la veu triada. Per tal de saber el grau de satisfacció dels estudiants al respecte d’aquesta nova activitat els vam demanar que responguessin un breu qüestionari en el que se’ls demanava la seva opinió sobre la utilitat i interès de l’experiència. Se’ls va preguntar també la seva opinió sobre la utilitat i interès d’altres dues activitats online dutes a terme (“Postura” i “Respiració”). Cada un dels ítems el puntuaven de 0 a 10; sent 0 “Gens” i 10 “Molt”. En tots els ítems el 50% dels estudiants puntua per sobre de 8. El més valorat ha estat l’interès de l’activitat de la “Base de Dades” (moda=10) i l’activitat de “Respiració” és la que s’ha considerat menys útil (moda=7). Conclusions: Els resultats obtinguts a nivell acadèmic ens porten a concloure que amb l’activitat hem aconseguit els objectius marcats i que els estudiants han adquirit les competències bàsiques que ens havíem proposat. Els resultats de l’enquesta de satisfacció reforcen la nostra idea de que l’activitat ha estat interessant i útil.
Note: Podeu consultar la Vuitena trobada de professorat de Ciències de la Salut completa a: http://hdl.handle.net/2445/66524
It is part of: Pòster presentat a: Vuitena trobada de professorat de Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona. Facultat de Medicina, (4, 5 i 6 de febrer de 2015).
URI: http://hdl.handle.net/2445/68993
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/66524
Appears in Collections:Comunicacions a congressos (Farmàcia, Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica)
Jornades i Congressos (Facultat de Medicina)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Begonya Torres-Halbaut-Valles.pdfPòster86.13 kBAdobe PDFView/Open
Torres- BBDD.pdfResum22.47 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons