Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/69668
Title: Les competències transversals i les auditories als laboratoris de pràctiques de la Facultat de Química: desenvolupament i anàlisi
Author: Giménez Farreras, Jaume
Cruells Cadevall, Montserrat
Escaja Sánchez, Nuria
Fernández González, Javier
Garrido Ponce, José Antonio
Llauradó i Tarragó, Montserrat
Roca, Antoni (Roca Vallmajor)
Rodríguez Raurell, Laura
Sagristá Gratovil, M. Lluïsa
Navarro Aragay, Carme
Bernad Marcos, Josep Oriol
Escobar Arias, Carla Salomé
Barcelona Pons, Pol
López Vinent, Núria
Keywords: Laboratoris químics
Laboratoris d'aprenentatge
Control de qualitat
Competències transversals
Innovacions educatives
Issue Date: 22-Feb-2016
Abstract: S’ha treballat la formació competencial dels estudiants mitjançant la realització d’auditories del sistema de gestió de la qualitat dels laboratoris de practiques de la Facultat de Química. Per fer aquesta tasca, s’ha seleccionat com auditors a 102 estudiants de l’assignatura “Qualitat i Prevenció” del Grau de Química, els quals, després d’una breu formació, han actuat com auditors en 49 auditories, la qual cosa ha implicat també la participació de 99 estudiants i 49 professors com a interlocutors en els laboratoris auditats. En total han estat auditats 49 torns de pràctiques relacionats amb els diferents tipus d’assignatures pràctiques impartides per tots els departaments de la Facultat i corresponents als tres graus que s’imparteixen (Química, Enginyeria Química i Enginyeria de Materials), havent estat auditats pràcticament tots els laboratoris docents de la Facultat. Seguint els objectius del projecte, els estudiants han pogut treballar competències transversals relacionades amb l’ètica, la capacitat d’expressió oral i escrita, la capacitat de diàleg, la capacitat de lideratge, l’anàlisi i la interpretació de dades, la gestió de la qualitat, el treball respectuós amb el medi ambient, la seguretat, etc. Per tant, aquest projecte ha sigut una eina important en la seva formació. D’altra banda, dels resultats dels informes d’auditoria realitzats pels estudiants, s’han posat de manifest una sèrie de mancances i problemes als laboratoris que estan sent analitzats per tal de millorar la qualitat de les pràctiques. Finalment, s’han realitzat enquestes de satisfacció a tots els grups implicats (estudiants auditors, estudiants auditats, professors auditats) i els resultats de les mateixes han posat de manifest un alt grau de satisfacció amb la feina feta i la manera de fer-la.
URI: http://hdl.handle.net/2445/69668
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2014PID-UB006 Informe final.pdf809.12 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons