Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/11971
Title: Incentives and promotion in wage hierarchies
Author: Dilmé, Francesc
Keywords: Salaris
Prestigi professional
Incentius laborals
Competències professionals
Beneficis
Occupational prestige
Incentives in industry
Vocational qualifications
Profit
Issue Date: 2007
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco07/185]
Abstract: Most of the large firms organization schemes consist in hierarchical structures of tiers with different wage levels. Traditionally the existence of this kind of organizations has been associated to the separation of productive and managerial or supervision tasks and to differences in the skills of the workers. However, many firms now employ workers with similar skills, and then the hierarchical structure can be related to an incentive scheme to ensure that workers supply effort. The model we present investigates how firm owners should determine the optimal wage distribution in order to maximize profits.
- La majoria d'esquemes organitzatius en empreses consisteixen en estrucures jeràrquiques de diferents nivells amb diferents nivells salarials. Tradicionalment l'existència d'aquest tipus d'esquemes organitzatius s'ha associat a la separació de tasques de gestió o supervisió i a diferències d'habilitats entre treballadors. Tot i això, actualment hi ha moltes empreses que contracten treballadors amb habilitats semblants, i aleshores l'estructura jeràrquica es pot relacionar a un esquema d'incentius per assegurar que els treballadors s'esforcen. El model que presentem investiga com els propietaris de les empreses haurien de determinar l'estructura de salaris òptima per tal de maximitzar els beneficis.
Note: Reproducció digital del document publicat a http://www.ere.ub.es/dtreball/E07185.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2007, E07/185
URI: http://hdl.handle.net/2445/11971
Appears in Collections:UB Economics – Working Papers [ERE]
Documents de treball / Informes (Economia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
185.pdf259.24 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons