Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/128862
Title: Les Drassanes Reials de Barcelona,un edifici medieval i modern. Desenvolupament i resultats d'un projecte de recerca arqueològic i Històric.
Author: García Domingo, Enrique
González Sánchez, Inma
Keywords: Construcció naval
Edificis històrics
Història moderna
Barcelona (Catalunya)
Shipbuilding
Historic buildings
Modern history
Barcelona (Catalonia)
Drassanes de Barcelona
Museu Marítim (Barcelona, Catalunya)
Segle XVI-segle XVIII
16th century-18th century
Issue Date: 2018
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] L'estudi de les Drassanes Reials de Barcelona, seu del Museu Marítim de Barcelona, és una de les principals línies de recerca en les quals es treballa al Museu, tant des de la perspectiva de conèixer les vicissituds relatives a la seva construcció, com pel que fa al seu funcionament com a factoria, a l'impacte social i econòmic que va tenir al llarg de la seva dilatada història, i al seu encaix en la història marítima del país. En l'article s'explica com els diferents estudis realitzats i les excavacions arqueològiques ens han portat en els últims anys a replantejar-nos el discurs que es donava tradicionalment respecte a aquesta qüestió. I com el 2016 es va posar en marxa una recerca que se centra en l'estudi del període que es perfila com probablement el més intens de la historia de les Drassanes Reials: l'època moderna. El projecte, dissenyat fa dos anys, finalitzarà amb una publicació que recollirà els primers resultats, amb els quals el tema no quedarà esgotat, sinó que s'espera que sigui un punt de partida per a futurs estudis en els quals se segueixi aprofundint en el coneixement d'aquest extraordinari conjunt monumental.
[spa] El estudio de las Atarazanas Reales Drassanes Reials de Barcelona, sede del Museu Marítim de Barcelona, es una de las principales líneas de investigación en las que se trabaja desde el Museo, desde diferentes perspectivas: las vicisitudes relativas a su construcción, su funcionamiento como factoría, el impacto social y económico que tuvo a lo largo de su dilatada historia y su encaje en la historia marítima del país. En el artículo se explica cómo los diferentes estudios realizados y las excavaciones arqueológicas nos han llevado en los últimos años al replanteamiento del discurso que se había dado tradicionalmente al respecto. Y cómo en 2016 se puso en marcha una investigación que incide en el estudio del período que se perfila como probablemente el más intenso de la historia de las Atarazanas Reales: la época moderna. El proyecto, diseñado a dos años, finalizará con una publicación que recogerá los primeros resultados, con los que no quedará agotado el tema, sino que se espera que sea un punto de partida para futuros trabajos en los que se siga profundizando en el conocimiento de este extraordinario conjunto monumental.
[eng] The study of the Drassanes Reials of Barcelona, that nowadays hosts the Museu Marítim de Barcelona, is one of the main lines of research in which the Museum works, at different levels: the chronology of its construction, the operational aspects of the shipyard as a factory, and the social and economic impact that it had throughout its long history. All this defines its place in the country's maritime history. The article explains how the different studies and archaeological excavations carried out in recent years have led us to review the traditional discourse on the subject. As a result, in 2016, an investigation was launched into the study of the period that is probably the most intense in the history of the Drassanes Reials, the early modern era. This two-year research project will end in a publication containing the first results. This book will not exhaust the subject, but is expected to be a starting point for future studies that will continue to further our knowledge of this extraordinary monumental complex.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.344/pedralbes2018.38.4
It is part of: Pedralbes. Revista d'Història Moderna, 2018, num. 38, p. 115-137
URI: http://hdl.handle.net/2445/128862
Related resource: https://doi.org/10.344/pedralbes2018.38.4
ISSN: 0211-9587
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
685007.pdf1.9 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons