Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/15905
Title: Els objectius de la integració europea i la Comunitat Europea de Defensa
Author: Gavín Munté, Víctor
Keywords: Comunitats europees
Europeisme
European communities
Europeanism
Issue Date: 2006
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat de Geografia i Història. Departament d'Història Contemporània
Abstract: Darrerament, com a resultat del vot negatiu de les poblacions de França i Holanda a la ratifi cació de la Constitució Europea, estem sentint i llegint a bastament al voltant de la fi del somni europeu, però sense que ningú no especifi qui en què consisteix aquest somni. Una Europa federal, un marc de relació intergovernamental, una Europa que parli amb una sola veu, l’Europa dels pobles, serien diferents defi nicions amb les quals diversos grups de persones s’identifi carien. De fet, la defi nició ofi cial és aquella que assenyala com a objectiu anar vers «una unió cada cop més estreta», objectiu sufi cientment genèric com perquè qualsevol dels grups humans assenyalats entenguin que és vers la seva Europa que tot el procés d’integració europea es dirigeix...
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/Cercles/article/view/191218/
It is part of: Cercles: revista d'història cultural, 2006, núm. 9, p. 111-127
URI: http://hdl.handle.net/2445/15905
ISSN: 1139-0159
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Grup d'Estudi d'Història de la Cultura i dels Intel·lectuals (GEHCI))
Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
556881.pdf93.91 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons