Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/162315
Title: El parlar menorquí. L'entonació de les interrogatives absolutes
Author: Font Rotchés, Dolors
Keywords: Balear
Entonació (Fonètica)
Balearic language
Intonation (Phonetics)
Issue Date: 2009
Publisher: Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Abstract: En aquest article presentem la descripció de l' entonació de les interrogatives absolutes del parlar menorquí en parla espontània, és a dir, de les diferents melodies que s'utilitzen per produir aquest tipus de preguntes i quins factors gramaticals, semantics o pragmatics condicionen l'elecció d'una o d'una altra per part dels parlants.
Note: Reproducció del document publicat a:
It is part of: Randa, 2009, num. 63, p. 271-290
URI: http://hdl.handle.net/2445/162315
ISSN: 0210-5993
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Educació Lingüística i Literària i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
567066.pdf4.99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.