Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/162317
Title: La locució en el discurs oral
Author: Font Rotchés, Dolors
Keywords: Discursos
Comunicació oral
Locucions adverbials
Addresses
Oral communication
Adverbials
Issue Date: Apr-2003
Publisher: Editorial Graó
Abstract: En aquest article s'exposa quins són els aspectes de la locució que influeixen a l'hora d'executar un text oralment, com ara la respiració, la pronúncia, la intensitat, el ritme, l'entonació o les pauses, entre altres. S'hi tracta cada aspecte per separat des d'un punt de vista teòric acompanyat d'exemples amb suggeriments pràctics, els quals no són pas l'única solució possible, sinó que, ben al contrari, constitueixen la base per estimular la creativitat de l'alumne, pel fet que sempre pot trobar noves maneres d'executar un mateix text, és a dir, una combinació encertada de tots els elements lingüístics i paralingüístics, amb la finalitat d'obtenir un discurs eloqüent com a resultat.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.grao.com/es/producto/la-locucio-en-el-discurs-oral-ar03010074
It is part of: Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 2003, num. 30, p. 92-107
URI: http://hdl.handle.net/2445/162317
ISSN: 1133-9845
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Educació Lingüística i Literària i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
510435.pdf1.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.