Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/175516
Title: Parla'm en català, soc una dona catalana musulmana: Fonaments conceptuals i metodològics (Segon lliurable)
Author: Aneas Álvarez, María Asunción
Keywords: Política governamental
Minories
Musulmanes
Català
Government policy
Minorities
Muslim women
Catalan language
Issue Date: Jul-2019
Publisher: Grup de Recerca en Educació Intercultural
Abstract: El present projecte intenta aportar elements d'anàlisi, respostes i propostes a la problemàtica dels col·lectius de persones catalanes que, malgrat la seva normalitzada integració sociolaboral, pateixen el risc de l'exclusió o segregació identitària per part del col·lectiu cultural i socialment hegemònic a Catalunya (greco-llatí i tradició catòlic). Aquestes persones, catalanes de naixement o per regularització, són estigmatitzades, discriminades i subestimades només pel fet d' identificar-se amb un grup cultural o religiós minoritari. Són les persones més vulnerables a ser captades i caure en Organitzacions Terroristes, radicalismes religiosos o sectaris. El projecte intenta trencar amb el tòpic d'estudiar les dinàmiques identitàries en les societats complexes i diverses actuals sobre minories en situació de risc i vulnerabilitat social. És per això que serà un estudi de cas sobre l'Associació de dones musulmanes a Catalunya; integrant com a investigadores a un bon nombre de dones catalanes, qualificades, feministes i converses a l'Islam. Creiem que aquest col·lectiu aportarà una anàlisi, reflexions i propostes substancialment diferents de les tradicionalment recollides en recerques sobre el col·lectiu musulmà. Els objectius de la proposta són: 1) Recopilar narrativament la mirada de les dones musulmanes catalanes respecte a la seva vida social, familiar i espiritual. 2) Analitzar i sintetitzar dialògicament les preguntes i respostes generades en aquesta mirada per les dones de l'ADMAC des de la perspectiva de serveis i polítiques i 3) Formular propostes concretes en matèria de serveis públics, polítiques, formació i sensibilització per a tota la societat catalana. El projecte es compon de quatre components: 1) Recerca participativa, 2) Avaluació de la transferibilitat als serveis i les polítiques; 3) Formació i 4) Comunicació i sensibilització. La Recerca Participativa, desenvolupada des d'una aproximació metodològica qualitativa i sociocrítica, integrarà a les dones membres d' ADMAC; que seran formades, perquè elles també participin com a investigadores en els seus entorns familiars i socials. L'avaluació de la transferibilitat als serveis i les polítiques es desenvoluparà en quatre grups de treball: a) Gènere, b) Educació, c) Serveis Socials i d) Espiritualitat i família que seran liderats per membres de l'ADMAC i integrats per investigadores de diversos camps disciplinaris, grups de recerca i universitat, així com tècnics d'administracions públiques i activitat privada. El projecte procurarà seguir les directrius de la RRI i per això aplicarà, on sigui possible, les orientacions desenvolupades per la International School on Research Impact Assessment (ISRIA) per avaluar l'impacte de la recerca (RIA). Com a principals resultats d'impacte social es redactaran unes propostes per als Sistemes i Polítiques públiques en els àmbits dels quatre grups de treball, un estudi prospectiu sobre un possible nou perfil professional d'Orientadora espiritual i familiar, un estudi exploratori sobre la pertinència i oportunitat d'un centre de formació islàmic de Catalunya i una campanya de comunicació pel reconeixement i la sensibilització
Note: Podeu consultar la versió en castellà a recurs relacionat (http://hdl.handle.net/2445/175518)
URI: http://hdl.handle.net/2445/175516
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/175518
Appears in Collections:Documents de treball / Informes (Grup de Recerca en Educació Intercultural (GREDI))

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2n lliurable català.pdf2.53 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons