Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/1781
Title: An economic review of value: financial value
Other Titles: Its application to the financial analysis of investment
Author: Rodríguez Rodríguez, Alfonso (Alfonso Melitón)
Keywords: Finances
Valoració financera
Issue Date: 4-Dec-2007
Series/Report no: Documents de treball IAFI; 9/07
Abstract: L'anàlisi financera convencional no satisfà els requeriments de les operacions complexes en les que hi participen múltiples capitals, en el seu input i en el seu output. Principalment, a causa dels seus diversos temps de immobilització financera. Per això, mostren una manca d'una immobilització única comú que permeti generalitzar a les mateixes la definició de les magnituds relatives temporals, les quals són descriptives en les operacions simples o elementals. L'estudi supera aquest obstacle mitjançant la reducció financera que, respetant l'equivalència financera del mercat, defineix un termini financer mitjà (AFT) que habilita la rigorosa descripció de les operacions complexes, tant de finançament com d'inversió. L'AFT introdueix una formalització prèvia de l'operació financera, on les components són les seves magnituds bàsiques. També possibilita una definició rigorosament financera de les magnituds renda i rendibilitat, fundada en la mesura del desequilibri financer cercat per les operacions d'inversió. Tot això suposa una alternativa conceptual a la defectuosa i paradoxal TIR (IRR), basada contràriament en un pretès equilibri financer de l'operació. S'afegeix un estudi molt crític i rigorós de la TIR que mostra la seva imperfecció, introduint un càlcul original completo de les seves solucions, basat en la definició de l'AFT. Tal marc conceptual té una aplicació immediata en la selecció financera d'inversions davant una alternativa. Finalment, a través d'un cas numèric es mostra empíricament la seva potencia descriptiva.
URI: http://hdl.handle.net/2445/1781
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
arr1.pdf208.8 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons