Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/185797
Title: Col·lecció BRAC. Pàgines visuals 2014-2021
Author: Universitat de Barcelona. BRAC
Keywords: Catàlegs
Obres d'art
Art contemporani
Catalogs
Works of art
Contemporary art
Issue Date: 2021
Publisher: Hipatia Press i BRAC
Series/Report no: Col·lecció BRAC. Pàgines visuals
Abstract: La Col·lecció BRAC està formada per obres originals i per impressions signades d’obres originals en suport paper, les mesures de les quals són iguals o inferiors a DIN-A3. Acull creacions visuals de trenta-dos autors publicats a la revista BRAC des de l’any 2014, és a dir, un any després de la creació de la revista fins al 2021. Aquestes obres són un reflex d’una recerca més àmplia que l’artista duia a terme en aquell moment. És per aquesta raó que el seu valor pot ser testimonial, i únic alhora, ja que la seva comprensió adquireix el màxim sentit si es contextualitza amb les obres que l’autor estava fent en el moment de la publicació i que en moltes ocasions guarda relació sincrònica amb exposicions públiques rellevants. A les «Pàgines visuals» s’hi publiquen obres que responen a un projecte o idea. Alguns autors van optar per publicar una única creació visual que fos emblemàtica de la seva proposta i d’altres per un conjunt de treballs creats sota els mateixos propòsits i paràmetres visuals. Lliurement, cada autor ha fet donació a la col·lecció d’algunes obres publicades o bé de la globalitat. Aquest catàleg no recull les obres publicades a la revista sinó només les obres donades, un total de cent nou.
Per entendre el conjunt de la proposta de cada artista us remetem a la pàgina web de la revista BRAC https:// hipatiapress.com/hpjournals/index.php/brac/. A la finestra “Arxius” hi trobareu la totalitat de la proposta visual, amb els corresponents textos ordenats per data de publicació i per autor.
Pensem que el vincle experimental dels treballs de creació publicats és el propi d’una revista científica digital d’art contemporani com BRAC, i que ens correspon salvaguardar aquest contingut també en la seva fisicitat. Una natural prolongació del caràcter obert i gratuït de la publicació inclosa dins la filosofia del sistema de publicació OJS (Open Journal System) i el projecte PKP (Public Knowledge Project) que se sustenta amb la generositat dels autors i col·laboradors
Note: 32 pàgines visuals, de 38 autors i un total de 128 peces, que formen part de la col·lecció que s’integra al Patrimoni de la Universitat de Barcelona.
URI: http://hdl.handle.net/2445/185797
ISBN: 978-84-940052-3-7
Appears in Collections:Llibres / Capítols de llibre (Arts Visuals i Disseny)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Colleccio-BRAC2014-2021-RED-DEF.pdf2.5 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons