Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/19107
Title: Estadística Econòmica i Empresarial II. Grau en Economia. Model de regressió linial simple
Author: López-Tamayo, Jordi
Keywords: Estadística econòmica
Material docent
Issue Date: 18-Jul-2011
Series/Report no: Material Docent
Abstract: Aquesta última lliçó introdueix de manera teòrica el model de regressió lineal simple (MRLS), del qual els alumnes ja van veure una introducció empírica a l'ESTADÍSTICA ECONÒMICA I. Es proporcionaran les eines teòriques adients, de manera que els alumnes puguin comprendre adequadament el model de regressió lineal múltiple (MRLM), que és una extensió directa del MRLS, i que constitueix la part fonamental de l'assignatura d'ECONOMETRIA I El model de regressió lineal simple (MRLS) serveix per modelitzar la relació existent entre dues variables quantitatives sota el supòsit que entre elles hi ha una relació lineal de causalitat. És a dir, es pretén explicar el comportament d'una variable anomenada endògena o dependent mitjançant una variable anomenada exògena o independent. Després d'una breu explicació del concepte de la regressió, es demostrarà l'obtenció dels paràmetres de la mateixa mitjançant el mètode dels mínims quadrats ordinaris (MQO). A continuació, es presentaran els mètodes de contrast del model (estadístic-t) i de bondat de l¿ajust obtingut (R2). El darrer apartat de la lliçó està dedicat a la utilització del model de regressió per a l'obtenció de prediccions
URI: http://hdl.handle.net/2445/19107
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00_Tema 5 Teoria IMPRIMIBLE.pdfDocument d'esquema bàsic del temari147.49 kBAdobe PDFView/Open
01_Tema 5_ECET.pdfExercicis Complementaris a l'Explicació Teòrica. Vinculats al document d'esquema bàsic.43.43 kBAdobe PDFView/Open
02_Tema5_ExercicisRecomanats.pdfExercicis Recomanats45.26 kBAdobe PDFView/Open
DADES_RECOMANATS_PER_GRETL.xlsDades necessàries per fer alguns dels exercicis recomanats amb Gretl14 kBMicrosoft ExcelView/Open
Tema5_Exercicis_Recomanats.xlsSolucions d'alguns dels Exercicis Recomanats91.5 kBMicrosoft ExcelView/Open
MRLS_CON_EXCEL.zipEstimació d'un MRLS amb Excel. Dades i Resolució80.61 kBzipView/Open
MRLS_CON_GRETL.zipEstimació d'un MRLS amb Gretl. Dades i Script-Gretl5.82 kBzipView/Open
MRLS_CON_R.zipEstimació d'un MRLS amb R. Dades i Script-R.7.31 kBzipView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons