Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/192725
Title: El rol del tercer sector en la inclusió dels joves: estudi de cas d'una entitat socioeducativa del barri del Raval (Barcelona)
Author: Parcerisa, Lluís
Montes, Alejandro
Keywords: Educació inclusiva
Integració social
Entitats sense ànim de lucre
Inclusive education
Social integration
Nonprofit organizations
Issue Date: 19-Jul-2017
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: En el context actual de crisi econòmica i social, les entitats i organitzacions del tercer sector s'erigeixen com a un pilar bàsic a l'hora de promoure la inclusió socioeducativa dels joves en situació de vulnerabilitat social. En aquest article s'analitza el paper de Xamfrà, una entitat socioeducativa del barri del Raval [(]Barcelona) i l'impacte multidimensional que té en els joves i infants que hi participen. Metodològicament, hem realitzat 60 qüestionaris a joves i famílies del centre, 8 entrevistes a professionals i equip directiu i un grup de discussió a entitats de la xarxa associativa del barri, així com sessions d'observació i anàlisi documental. Entre els principals resultats, trobem l'increment de les expectatives educatives i professionals dels joves, l'augment de la seva autoconfiança i de la motivació per la pràctica formativa o l'avivament del seu sentiment de pertinença envers l'educació i les institucions/professionals que la constitueixen, entre d'altres.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.1344/TE2017.53.10
It is part of: Temps d'Educació, 2017, num. 53, p. 143-162
URI: http://hdl.handle.net/2445/192725
Related resource: https://doi.org/10.1344/TE2017.53.10
ISSN: 0214-7351
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Didàctica i Organització Educativa)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
728603.pdf209.46 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons