Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/193347
Title: Mapa de Vegetació de Catalunya 1:50.000 (MVC50). Memòria del full de Vic (332)
Author: Casas i Arcarons, M. Carme (Maria Carme)
Keywords: Cartografia de la vegetació
Vegetació
Associacions vegetals
Fitogeografia
Biogeografia
Vic (Catalunya)
Vegetation mapping
Digital mapping
Phytogeography
Biogeography
Vic (Catalonia)
Issue Date: 2006
Abstract: Aquesta memòria va associada al mapa de vegetació que comprèn el territori administrat per la Generalitat de Catalunya inclòs en el full 332 (Vic). Inclou una descripció detallada del medi físic, i de les unitats de vegetació actual i potencial. Enllaç al mapa: http://hdl.handle.net/2445/64846
URI: http://hdl.handle.net/2445/193347
Related resource: http://www.ub.edu/geoveg/cat/mapes.php
http://hdl.handle.net/2445/64846
Appears in Collections:Mapa de Vegetació de Catalunya 1:50.000 (MVC50) (Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació (GEOVEG))

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
memoria_332-Vic-2006.pdf493.84 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons