Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/194923
Title: Atén i atent/a. Estratègies per millorar l'assistència i l'aprofitament de les classes presencials
Author: Vidal Alabró, Anna
Giménez Bonafé, Pepita
Manzano Cuesta, Anna
Keywords: Motivació de l'aprenentatge
Avaluació contínua
Aprenentatge cooperatiu
Innovacions educatives
Issue Date: Mar-2023
Abstract: En els darrers anys, el professorat del primer curs de l’ensenyament de Podologia hem percebut una reducció significativa de l’assistència de l’alumnat a les classes de teoria. Per fomentar-la, el professorat de les assignatures Fisiologia, Bioquímica i Biofísica hem modificat l'estructura de les classes de teoria i el sistema d'avaluació. En els cursos 2020-21 (online), 2021-22 i 2022-23 (presencial), les classes de teoria han estat estructurades en blocs de 15-20 minuts que alternaven la transmissió d'informació amb activitats de participació activa i activitats avaluables. Pel que fa al sistema d'avaluació continuada, les proves parcials han estat substituïdes per les diverses activitats avaluables realitzades durant les sessions teòriques. S'ha observat una assistència superior al 70% en la majoria de classes. Les principals causes d’absentisme han estat: estudiar altres assignatures i raons de salut. L'alumnat ha valorat millor els seminaris i les pràctiques que les classes de teoria en relació a l'aprenentatge assolit. Pel que fa al sistema d'avaluació, l'alumnat l'ha puntuat amb un notable. Pel què fa al professorat, malgrat haver incrementat el número d'hores de preparació i correcció d'activitats, no ha percebut una major implicació i motivació de l'alumnat, ni una millora dels resultats acadèmics en comparació amb cursos anteriors.
Note: Codi del Projecte: 2020PID-UB/001
Grup d'innovació docent consolidat IDCCFF (GINDOC-UB/157)
URI: http://hdl.handle.net/2445/194923
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INFORME FINAL aten i atent.pdfInforme final del projecte d'Innovació Docent amb codi 2020PID-UB/001 (RIMDA)1.57 MBAdobe PDFView/Open
poster XI trobades def (1).pdfPòster presentat a les XI Trobada de Professorat de Ciències de la Salut1.05 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons