Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/20510
Title: Ensenyar a llegir i escriure i més hores de castellà. Com ho farem?
Author: Fons, Montserrat
Keywords: Català
Escriptura (Educació infantil)
Lectura (Educació primària)
Política lingüística
Castellà (Llengua)
Catalan
Penmanship (Elementary)
Reading (Primary)
Language policy
Spanish language
Issue Date: 2004
Publisher: Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC). Universitat de Barcelona
Abstract: La LOCE i els decrets que la complementen estableixen que en el primer cicle de primària, els cursos en què s'aprèn a llegir i escriure, s'han impartir quatre hores setmanals de castellà. En aquest article s'analitzen les repercussions d¿aquesta mesura en el procés d'aprenentatge de la lectura i l'escriptura i en la consecució de l'objectiu lingüístic final del sistema educatiu a Catalunya (garantir el coneixement de les dues llengües oficials). La discussió gira entorn de tres eixos: la diversitat de coneixements lingüístics de l'alumnat que aprèn a llegir i escriure en una mateixa aula, la integració de l'ensenyament de la lectura i l'escriptura en les activitats que es desenvolupen al llarg de la jornada escolar, i la constatació que els infants aprenen a llegir i escriure en les llengües que fan servir els adults quan interaccionen amb ells, encara que els nens no les parlin correctament.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.ub.edu/cusc/revista/lsc/hemeroteca/numero1/lsc_actual.html
It is part of: LSC- Llengua, Societat i Comunicació, 2004, núm. 1, p. 35-37
URI: http://hdl.handle.net/2445/20510
ISSN: 1697-5928
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Educació Lingüística i Literària i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
548257.pdf88.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.